Generelle betingelser

Booking:

Booking av våre turer kan gjøres direkte på nettet eller gjennom våre agenter.

Kansellering:

Kansellering må skje skriftelig pr. brev, fax eller e-mail. Vi vil trekke påløpte utgifter fra innbetalt beløp, størrelse beroende på tidpunkt for avbestillingen.

Senest 22 dager før aktivtet, 2,5% gebyr av fullt beløp

21 til 8 dager før aktivitet, 50% gebyr av fullt beløp

7 til 0 dager før aktivitet, ingen refusjon.

Endring av program:

Vi vil fullføre det oppsatte program, men reserverer oss retten til nødvendige endringer. Endringer vil ikke påvirke prisen under forutsetning av at ikke endringer fører til total endring av innholdet på den aktuelle turen. Endring av planene kan bli nødvendig grunnet uventede værforhold eller endring av ruter til samarbeidspartnere. Sikkerheten til våre gjester kommer i første rekke.

Ansvar:

Deltakere på våre turer må selv avgjøre om de er, eller ikke er, mentalt og fysisk istand til å gjennomføre opplegget ut fra det som er forventet av dem, uansett hvilken tur de melder seg på. Alder må oppgis når det gjøres en reservasjon. Deltakere på våre turer er forpliktet til å følge de anvisninger som blir gitt av turleder. Unnlatelse av å følge anvisniger eliminerer ettehvert krav om kompensasjon. Vi kan ikke bli holdt økonomisk ansvarlig for ulykker eller skader som følge av at en av våre gjester ikke følger turleders anvisniger. Vi fraskriver oss også ethvert ansvar for ekstra kostnader som en følge av forhold utenfor vår kontroll, som eksempelvis transportkostnader, eller andre tjenester kontrahert av oss fra andre firmaer. Selskapet forbeholder seg retten til å kansellere program når som helst helt til avgangsdato. Deltakere har bare krav på å få refundert maksimum den sum som allerede er innbetalt firmaet.

Svalbard Villmarkssenter har stilt garanti overfor Sysselmannen på Svalbard for utgifter i forbindelse med eventuelle redningsaksjoner på Svalbard. Svalbard Villmarkssenter kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som skjer utenfor vår kontroll. For deltakelse på våre overnattingsturer og fleredagersturer krever vi at den enkelte deltaker har tegnet individuell reiseforsikring.