Svalbard Villmarkssenter

Svalbard Villmarkssenter

Svalbard Villmarkssenter er opptatt av å ta vare på livet. Økofilosofi handler om å forstå hva som er godt for jorda og miljøet, om hvordan liv skapes og hvordan død fører til nytt liv. Nøkternhet og respekt for ressursgrunnlaget har hatt lange tradisjoner i vårt land, men disse holdningene er blitt erstattet av et samfunn med et høyt forbruk av varer og tjenester. Det er ingen å klandre for dagens situasjon da den er et resultat av naturvitenskapen og den industrielle utviklingen. Målet i dag er maksimal gevinst på kortest mulig tid. På denne måten er vi alle med på kappløpet, hver på vår måte. Vi er kjøpt og betalt, alt som kan omgjøres i penger blir omsatt, også naturen.

At noe er galt er ikke vanskelig å forstå om en setter seg inn i problematikken og de økologiske konsekvensene industrialiseringen og forbrukersamfunnet medfører. For å løse disse problemene må vi igjen lære oss å samarbeide med naturen og med hverandre, og det må skje med at vi spør oss selv: Hva kan jeg bidra med for å klare omstillingen til et mere rettferdig og bærekraftig samfunn?

Om vi ser oss tilbake på de enorme omveltningene som har skjedd de siste 40 år, er det ingen tvil om at vi er i stand til å gjøre store endringer på kort tid. Spørsmålet er hvilke drivkrefter som må til for at utviklingen skal gå i riktig retning. Samtidig må vi vite hvordan vi kan gjøre ting annerledes.

Svalbard Villmarkssenter vil prøve å gi holdninger for å skape en mere bevisst adferd i miljøvennlig retning. Økologisk tenking er ikke å stille tidshjulet tilbake. Teknikken skal tas i bruk, men med hensynsfullhet overfor livet i og over jorda.

Svalbards historie viser i klartekst hva det fører til å ta mere ut av banken enn rentene, kollapsen i hvalross og hvalbestanden m.fl.

Jakten på øygruppas ressurser har pågått gjennom 400 år. De biologiske ressursene var lettest tilgjengelig og ble utplyndret først. Den moderne teknologi gjør det i dag mulig å kjøre samme løpet med olje og gassressursene, noe vi ser klare tendenser til i Norge i dag.

Turisme i dagens former er ekstremt energikrevende. Enhver satsing på utbygging av turistnæringen uten å ta disse realitetene i betraktning, er hva en Engelsk historiker beskriver som «Kunnskaps- og perspektivløshet, samt mangel på forståelse av sammenhenger».

Nå når Svalbards sårbare natur skal finansiere et utall snøscootere, biler, Ribb og andre turbåter.

Da blir det ikke bare folk på Svalbard og internasjonale investorer som skal leve av turistnæringen, men også mennesker i  produsentlandene av de ulike transportmidler.

Svalbards unike naturmiljø vil m.a.o. måtte betale for arbeidsplasser over hele kloden. Tiden fremover vil vise om vi klarer å ta vare på dette enestående stykke uberørt natur.

Svalbard Villmarkssenter ønsker stå for en ressursvennlig utnyttelse av naturgrunnlaget, og vil prøve å ta vare på livet, fra mikroorganismer til høyere livsformer.

 

Berit og Karl Våtvik